Hidász Napok 2014, Visegrád
Visegrád, 2014. november 26. - 2014. november 27.
2014. november 26.
08:30
Regisztráció
10:00
Megnyitó
Szabó Zoltán
10:10
Beszámoló a NIF hídberuházásairól
Kardos Gábor
10:30
Magyar Közút hídfelújításai
Hesz Gábor
10:50
Hídhelyzet Budapesten
Hodik Zoltán
11:10
Megújuló hidak a MÁV-nál
Virág István
11:30
Magyar hídépítők a világ körül
Sitku László
12:00
Ebéd
13:30
Hidak és hidászok a hazai és nemzetközi sajtóban
Tóth Tibor
14:00
A balkán hídjai - fényképes bemutató
Lorászkó Balázs
14:30
Szlovákia legöregebb vasbetonhídjának rekonstrukciója
Peter Paulík
15:00
A Ruttkai (Vrútky-i) Vág-gyaloghíd
Nagy László
15:30
Kávészünet
16:00
Gyalogoshidak tervezése
Pál Gábor
16:30
A Keleti Főcsatorna-hidak 60 éve
dr. Träger Herbert
16:50
50 éves a budapesti Erzsébet híd
dr. Domanovszky Sándor
17:40
Díjátadás - Év Hidásza díj, Feketeházy János-díj, Massányi Károly-díj, Apáthy Árpád-díj
18:00
Vacsora
20:00
"A kerekasztal hidászai" - beszélgetés a szakma jövőjéről
2014. november 27.
Esettanulmányok szekció
09:00
Berettyóújfalui vasúti Berettyó-híd átépítése
Szekeres Zsolt
09:30
Szolnoki vasúti Tisza-híd cseréje
Zámbó László
Mihály Tamás
10:00
Kávészünet
10:30
Kerepesi úti 100 lábú híd felújítása
Süle F. Attila
Sereg Tamás
11:10
Sibrik Miklós úti felüljáró újjáépítése
Bertalan Csaba
Miklós Levente
11:40
Lánchíd, csuklik, nem csuklik?
Gál András
12:00
Ebéd
13:30
A győri Baross Gábor híd felújítása
Nacsa Tamás
Kozári György
14:00
Hatvan új csomópontja
Borzai Tibor
Kolozsi Péter
14:30
100 éve tört ki az I. világháború - Provizóriumok a világháború idején
Pisch Zsuzsanna
14:50
100 éve tört ki az I. világháború - Az újjáépítés érdekességei
Szászi András
Technológia szekció
09:00
Földrengés ellen védő berendezések hidakhoz és speciális hídsaruk
Max Brüninghold
09:20
Hazai hídjaink földrengés érzékenysége
Simon József
09:40
Hídvizsgálatok tapasztalatai
Szatmári Gábor
10:00
Kávészünet
10:30
Acél- és öszvér-hidak betolási technológiájának fejlesztése Sajókazától Szkalitéig (Szlovákia) 2001-2014
Dr. Szatmári István
11:00
Beszámoló a "Folyami és völgyhidak felszerkezet-betolásának módszertana" kutatás fejlesztési tanulmány eredményeiről
Fornay Csaba
11:30
Elemekből összeállítható hídszerkezetek: múlt, jelen, jövő
Carlos Arias
12:00
Ebéd
13:30
Jogi aspektusok mérnök fejjel
Kolozsi Gyula
13:50
Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak - tervezés, megerősítés
Kovács Tamás
Németh Ferenc
14:10
A korrózió elleni védelem tervezése acélhidaknál
Buzás Györgyi
Tóth László
14:30
HIdak járműütközés miatti károsodása
dr. Tóth Ernő

Szervezők