Hírek

Hidászokért egyesület - hírek
2023. június 23.
Kedves Hidász mérnökök, szakemberek!
HIDÁSZ NAPOK 2023

Az idei Hidász Napok programja és az ott készült kép- és videoanyag felkerült a honlapunkra.

Ide kattintva elérhető a konfrencia oldala.


Hidászokért Egyesület
vezetősége


2023. május 11.
Kedves Hidász mérnökök, szakemberek!
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy idén - 2023. június 13-15. között - ismét lesz Hidász Napok a szokott helyszínen, a siófoki Azúr szállodában.

A konferenciával kapcsolatos információk és a regisztráció már elérhető: Hidász napok 2023

Hidászokért Egyesület
vezetősége


2022. február 11.
BÚCSÚZUNK: DR. TRÄGER HERBERT (1927-2022)

2022. február 10-én, életének 95. esztendejében, hét évtizednyi kiemelkedő hídmérnöki munkássága után elhunyt hazánk Pontifex maximusa, a Hidászokért Egyesület alapító tagja.

Temetését a család szűk körben tartja. Szakmai megemlékezésről, szakmai búcsúztatásáról, várhatóan emlékülés keretében később adunk tájékoztatást

Dr. Träger Herbert 1927. szeptember 16-án született Budapesten. Családja apai ágon a most Ausztriához tartozó Pinkafőről származik. Budapesten a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, a háborúval súlyosbított időkben, 1945 júliusában kitüntetéssel érettségizett. 1945. szeptemberben elkezdte mérnöki tanulmányait a József Nádor Műszaki Egyetemen. 1949 szeptemberében jeles végszigorlattal mérnöki oklevelet szerzett.

Néhány hónapos tervezői munka után 1950. április 1-én a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közúti hídosztályán helyezkedett el és folyamatosan ott dolgozott, 1962-től Apáthy Árpád mellett osztályvezető helyettesként, 1973-tól – párttagság nélkül – hídosztály osztályvezetőként, egészen 1988. évi nyugdíjazásáig. A Hídosztály elsorvasztása miatt, 1983 és 1988 között minisztériumi főtanácsosként egyedül intézte az országos hídügyeket. Nyugdíjas évei aktív munkával teltek: elsősorban a megannyi átszervezést (UKIG, ÁKMI, KKK) megélő Hídosztályon volt tanácsadó, szakértő. Nem tartotta megalázónak és 1996 után elvégezte a sikeresen megmentett országos hídtervtár teljes rendezését, megőrzését az utókornak, rendet teremtve a sokat hányatott és évekig gazdátlan tervtárban.

Beosztása okán minden magyarországi közúti híddal kapcsolatos témával foglalkozott a hídszabályzatoktól, a fejlesztéseken, tervezéseken át a hídépítésekig és a megépült hidak üzemeltetéséig, fenntartásáig.

1952-től különböző vidéki hídépítések műszaki ellenőre volt, többek között a 6. sz. főút mecseki völgyhídjainak, több Keleti-főcsatorna-hídnak, a tokaji Tisza-hídnak és a sárospataki Bodrog-hídnak. 1960-tól a szolnoki Tisza- és ártéri híd építését önállóan irányította, ahol több szakmai újdonságot alkalmaztak.

Napi munkája mellett, 1964-66 között levelező tagozaton ismét az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen tanult, és 1968-ban gazdasági mérnöki oklevelet szerzett.

Meghatározó munkát végzett a hazai közúti hídszabályzat fejlesztésében. Az előírások változásának hatásairól írt disszertációjával a BME-n 1970-ben műszaki doktori fokozatot szerzett.

Ellátta Budapest Főváros területén a hídépítési tevékenység felügyeletét és irányítását. Utóbbival kapcsolatban foglalkozott az Erzsébet híd újjáépítésével és általában a Duna-hidakkal, a metróval kapcsolatos híd-jellegű műtárgyakkal, az új felüljárókkal és az Árpád híd szélesítésével is.

Számos szakcikket, jegyzetet, könyvet készített. Előadásokat tartott hazai és nemzetközi egyesületekben. Tájékozott volt a külföldi szakirodalomban, melyben segítette anyanyelvi szintű német nyelvismerete, valamint angol, francia, orosz nyelvben való kiváló jártassága. Számos hidász kiadványnak, folyóiratnak volt szerkesztője, lektora. Ezek közül kiemelkedett a Vasbetonépítés szakmai folyóirat gondozása.

1961-ben az előregyártott szerkezetekről írt tanulmánykötetet a Mérnök Továbbképző Intézet sorozatában. 1963-ban részt vett egy technikumi tankönyv megírásában. Szűk fél évszáddal később ennek megújításában is részt vett: 2009-ben a Hídépítéstan című tankönyv szerkesztője és társszerzője volt. Lektorált egy szakközépiskolai tankönyvet és egy főiskolai jegyzetet. 1972-1992 között tagja volt a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán működő Államvizsga Bizottságnak. Részt vett a Főiskola végző hallgatói által készített szakdolgozatok konzultálásában és bírálatában. Társszerzője volt az 1987-ben Palotás László szerkesztésében megjelent, Hidak című igen népszerű ismeretterjesztő könyvnek is.

Részt vett több országos tervpályázat bíráló bizottságában, illetve elnökként vezette azokat. A Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi docensnek nevezte ki.

Többször tartott külföldön előadást a hídépítés különböző témáiról: 1967-ben Drezdában az Egyetem acélszerkezeti konferenciáján, 1968-ban ugyanott a Műszaki Kamara konferenciáján, 1971-ben Bécsben a Kulturális Kapcsolatok Intézete rendezésében, 1973-ban pedig Graz-ban, az ottani Műegyetem felkérésére alapján.

Nyugdíjas éveiben részt vett a megjelenő hidász monográfiák írásában, lektorálásában. Helyesírási igényessége, pontossága példaértékű volt – nemcsak hidászok előtt. 2017-ben ő lektorálta a 150 éves a magyar aszfaltút építés című nagymonográfiát. Sokakat meglepett legendás memóriájával és a hazai közúti hídállomány „telefonkönyv” szintű ismeretével.

A tőle tanácsot kérőket tudásával mindig önzetlenül segítette, mindig célratörően, egyszerűen válaszolva, sosem csillogtatva saját tudását. Őt követő nemzedékeknek volt tanítója, példaképe.

Kitüntetései: Munka Érdemérem (1962), Munka Érdemrend ezüst fokozat (1963), Jáky József emlékérem (KTE), 1997-ben Év hidásza, 2002-ben Életműdíj (Közúti Szakemberekért Alapítvány), 2008-ban Apáthy Árpád-díj és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetése, 2015-ben Clark Ádám életműdíj, 2018-ban MAÚT Aranymérföldkő díj. A fib Magyar Tagozata 2018-ban Palotás-László-díjjal tüntette ki, ennek átadásakor életútjáról részletes előadást tartott, amely megjelent a Vasbetonépítés 2019/1 számában.

1953-ban nősült meg. Két gyermekük született, János, aki követte édesapját a hidászmérnöki pályán és Gábor, aki villamosmérnök lett. Öt unokája született. Felesége is szakmabeli volt, 26 évvel ezelőtt, 1996-ban elhunyt.

2007-ben, nyolcvanadik születésnapján hidászmérnök kollégái, tisztelői egy meglepetés kötettel köszöntötték, amelyben 67 hozzá kapcsolódó emlék és tanulmány jelent meg (Lánchíd füzetek 4.). Ebben megjelent emlékező és köszöntő írások egy-egy kiragadott mondata álljon itt emlékül dr. Träger Herbert hidászmérnöki munkájának és emberségének:

„Ő volt az a szaktekintély, akinek véleményét, kritikáját mindenki, elfogadta, mert azt a szaktudása, tájékozottsága és emberi hozzáállása alapozta meg.”

„Személyes érdekeit, érdemét soha nem hangoztatta, de még csak képviselni is alig volt hajlandó.”

„Türelemmel, korrekt stílusban, konkrét érvekkel képviselte a szakma érdekeit.”

„A Träger Herbert név összeforrott a pontosság és gyorsaság fogalmával.”

„Egy csodálatos szakma nagy tudású, nagy tekintélyű, nem kinevezett, de valós professzoraként köszönthetünk őszinte tisztelettel és barátsággal.”

„Műszaki tudása, nyelvismerete, rendkívül gazdag és pontos memóriája a mai napig óriási segítséget jelent mindnyájunknak.”

„Az első találkozás (vele) erősítette meg a hidak iránti szeretetemet.”

Hajós Bence

Dromgoole: A hídépítő

Egy öreg, zord úton menve
kellemetlen hideg este
széles szakadékhoz jutott,
melyben hideg, mély víz zúgott.

Átkelt az öreg a vízen,
nem rettegve a sötétben,
s mikor épen átérkezett,
híd építésébe kezdett.

Egy arrajáró szólt: Öreg,
miért pazarlod erődet?
utad végéhez közeleg,
erre többé már nem vezet.
A vízen túl vagy épségben,
miért fáradsz hídveréssel?

Az öreg felnézett és szólt:
Az úton melyen jöttem, volt
egy ifjú is, ki ugyancsak
e szakadék felé halad.

Az átkelés semmi nekem,
de neki veszélyes verem.
Hogy átjusson a nagy vízen,
a hidat neki építem.

(ford. dr. Träger Herbert)

2021. december 15.
HIDÁSZ NAPOK 2021

Az idei Hidász Napok programja és az ott készült kép- és videoanyag felkerült a honlapunkra.

Ide kattintva elérhető a konfrencia oldala.


2021. június 2.
Kedves Hidász mérnökök, szakemberek!
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy idén - 2021. október 25-27. között - ismét lesz Hidász Napok a szokott helyszínen, a siófoki Azúr szállodában.

Az elmúlt egy-másfél évben kevés lehetőség adódott, hogy találkozzunk egymással, megbeszéljük a szakmai sikereket, újdonságainkat, mindennapos műszaki gondjainkat. Erre lesz jó az idei háromnapos rendezvény. A programot úgy állítjuk össze, hogy a lehetőségetek legyen a kötetlen beszélgetésekre, de emellett az előadások is érdekességekről, újdonságokról szóljanak. Arra kérjük az előadókat, hogy előadásaikat úgy készítsék el, hogy azokat a konferencia után egy könyv formájában kiadhassuk. Ehhez az előadóknak egy mintasablont meg fogunk küldeni.

Várjuk tehát a jelentkezéseteket az előadások vázlattervével, valamint az elmúlt másfél-két éveben elért szakmai eredményeiteket ismertető írásaitok rövid vázlatával. Az előadások és a szakmai cikkek témavázlatát a laszlositku(&)t-online.hu címre küldjétek el 2021. június 30-ig.

Nagy érdeklődés szokta kísérni a konferencia szakmai kiállításait, bemutatóit. Az idén - ha kell - a megszokottnál nagyobb területet is tudunk biztosítani a céges publikációknak.

Várjuk a szponzorokat is, mivel - többek között - az ő segítségükkel tudjuk biztosítani, hogy a nyugdíjas hidász szakemberek, vagy a még jelenleg tanuló és a jövő hidász nemzedékének tagjai is jelen lehessenek ezen az országos fórumon. A kiállítói és a szponzori jelentkezéseket a laszlositku(&)t-online.hu e-mail címre küldjétek el.

A konferenciával kapcsolatos információkat, regisztrációs lapokat augusztus első napjaiban megtaláljátok itt ezen a weboldalon.

Az idei Hidász Napokkal kapcsolatos kérdésekkel Sitku László a laszlositku(&)t-online.hu e-mail címen vagy a +36309774245 telefonszámon tud nektek bővebb felvilágosítást adni.

Hidászokért Egyesület
vezetősége


2021. április 10.
ÉV HÍDJA DÍJ 2021 - ÍVHIDAK

A Hidászokért Egyesület és a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata közösen alapított díja, melynek célja, hogy május 11-én, A Közlekedési Kultúra Napján a hidakra is ráirányítsa a figyelmet.

Az Év Hídja Díj 10 db jelölje ebben az évben az ívhidak közül került kiválasztásra.

Ide kattintva továbbléphet a szavazófelületre.

Az eredményhirdetés május 11-én lesz a www.akozlekedesikulturanapja.hu honlapon.


2021. április 10.
Lánchíd füzetek 25.

A Hidászokért Egyesület támogatásával megjelent:
Mérnökportrék - Magyar hidászok I.

A Lánchíd füzetek 2021 március végén megjelent új önálló kötete 27 hidász önéletrajzát és portré válaszait tartalmazza 256 oldalon.

A portrésorozat a Hidász almanch 2004-es kötetével indult és korábban évről évre az évkönyv részeként összesen 18 mérnök írása jelent meg.

Néhány év után e sorozatot most megújítottuk, s egy önálló kötetbe rendezve szerkesztettük összesen 27 hidász portréját.

A válaszolók lefedik a hidászat valamennyi területét az oktatástól a kutatáson, tervezésen át a kivitelezésig.

Mindenkinek feltett öt egységes kérdés az alábbi volt:

 • Hogyan került a hídépítés területére?
 • Melyek voltak hidász szakmai tanulmányának jelentős állomásai?
 • Kik voltak munkássága során fő kollégái, segítői? Kik voltak életre szóló mesterei?
 • Milyen jelentős munkákban vett részt, mely alkotásokat tekinti fő művének?
 • Mit üzen, mit kíván a most felnövekvő hidász nemzedéknek?

 • 2021. április 10.
  Lánchíd füzetek 24.

  A Hidászokért Egyesület támogatásával megjelent:
  Néhány szó a hidak villámvédelméről

  Az Országos Tűzvédelmi szabályzat, mint minisztériumi rendelet adja az építmények villámvédelménet kötelező előírásait. A jogszabály 2020-ban módosult és a hidak villámvédelmének szabályozását átadta a szakmai szabályozás szintjére, eltörölve annak kötelező jellegét.

  E jelentős változásnak hála a hidász szakma saját ágazati előírásaiban (Közúti Hídszabályzat és Vasúti Hídszabályzat) rendelkezhet a villámvédelemről.

  A rövid tanulmány ezen aktualitás miatt áttekinti a korábbi szabályozásokat és javaslatot ad a Hídszabályzatok javítására.


  2021. április 10.
  Lánchíd füzetek 23.

  A Hidászokért Egyesület támogatásával megjelent:
  Dr. Darvas Endre az Uvaterv hídtervező mérnöke (1925-2003)

  A Lánchíd füzetek és a Műszaki alkotók - Magyar mérnökök életrajzi füzet-sorozat közös kiadványaként megjelent kötet Dr. Darvas Endre hídtervező mérnök munkásságát ismerteti.

  Megismerhetjük a hídtervező mérnököt, aki olvasta a nemzetközi hidász irodalmat, folyóiratokat, s igyekezett a világban látott fejlesztési irányokat átültetni a hazai gyakorlatba.

  Munkái közül kiemelkedik méretét és hídtörténeti jelentőségét tekintve is az algyői vasúti Tisza-híd ártéri nyílásainak tervezése. Tervezés mellett megtaláljuk szakirodalmi munkáit is. Több tucat könyvrészét, szakcikkét, közöttük több idegen nyelvű írását a bibliográfia tartalmazza.


  2019. május 17.
  MMK Tartószerkezeti tagozat továbbképzés
  Legalább 2 napos részvétel esetén fogadja el az MMK Tartószerkezeti Tagozata az idei Hidász Napokat továbbképzésnek:

  A továbbképzés ára: 10 000 Ft + ÁFA


  2019. április 8.
  Hidászokért Egyesület hírlevél
  Ha szeretne értesülni e-mailben programjainkról, kérjük, hogy iratkozzon fel hírlevelünkre!
  Feliratkozás a hírlevélre
  2019. április 6.
  Hidász Napok 2019
  Elindult a regisztráció az idei Hidász Napok rendezvényünkre.
  A regisztráció és további információk a hidasznapok.hu címen érhetőek el.

  Jelentkezési határidő: 2019. május 23.
  2019. április 6.
  Az Év hídja
  Ebben az évben is meghirdetjük az Év hídja szavazást, most 10 völgyhidat választottunk ki. A szavazó felület az alábbi linken érhető el: Az Év hídja 2019 - szavazás
  Szavazás határideje: 2019. április 30.
  2018. szeptember 15.

  Hídesztétika szakmai nap

  Időpont: 2018. november 27. (kedd) 9:00 – 14:00
  Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, K épület 1. emelet, Díszterem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)
  Pár cím az előadások közül: Hídesztétika kutatás, Vasúti hidak esztétikája, Vasbeton hidak, Régi hidak felújítása

  A szakmai nap előadásai és az ott készült fényképek már elérhetők a honlapunkon.  A szakmai nap oldala
  2018. augusztus 15.
  Az idei Hidász Napok előadásai és a konferencián készült fényképek már elérhetők a honlapunkon.
  Konferencia oldala
  2018. augusztus 15.
  A fejlődés érdekében kérjük, hogy töltsék ki a konferenciával és az egyesülettel kapcsolatos kérdőívünket!
  Hidász Napok 2018 - elégedettségi kérdőív
  2018. augusztus 15.
  Az Új Duna-híd pályázat bíráló bizottsága meghozta döntését, de mi kíváncsiak vagyunk a tágabb szakma véleményére is. A Hidász Napokon ajándékként adott Metszet kiadvány (Új híd a Dunán) alapján kérjük, hogy értékeljék a pályaműveket!
  Új Duna híd pályázat - kérdőív

  Bemutatkozás

  Hidászokért egyesület - bemutatkozás

  A Hidászokért Egyesületet azzal a céllal alapítottuk, hogy összefogjuk és támogassuk a hidász szakmát, elsősorban rendezvények szervezésével és szakmai könyvek kiadásával.

  Az egyesület célja:
  • Hidász-szakmai tudományos értekezletek, konferenciák, előadások szervezése, lebonyolítása.
  • Hidász-szakmai tudományos munkák, szakirodalmak összegyűjtése, rendszerezése, pályázatok kiírása, díjazása.
  • Hidak múltjának, technikatörténetének felkutatása, ápolása, kiadványokban megjelentetése.
  • Hídtörténeti kutatások támogatása, tárgyi emlékek felkutatása, összegyűjtése rendszerezése, felújítása, ápolása, megőrzése, kiállításokon való bemutatása.
  • Hidász szakemberek oktatásának, továbbképzésének szervezése, anyagi és szakmai támogatása, pályakezdő szakemberek segítése.
  • Hidak közlekedésbiztonsági továbbfejlesztésében való közreműködés, tanulmányok készítésével, pályázatok kiírásával.
  • Szakmai érdekvédelemhez, a jogi képviselethez, a rendszeres tájékoztatáshoz és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokhoz, valamint a felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása.
  Az egyesület tevékenysége:
  • Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása, külföldi testvérszervezetekkel, hasonló célú egyesületekkel való kapcsolatfelvétel és partnerkapcsolat kialakítása.
  • Közreműködik az iskolarendszeren kívüli szakképzések szervezésében, elősegíti tagjai továbbképzését és nyelvtanulását.
  • Tudományos kiállításokat, konferenciákat, előadásokat szervez és bonyolít le.
  Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.
  Hidászokért egyesület - Dokumentumok

  Dokumentumok

  • Alapszabály
  • Elnökségi határozatok
  • Közgyűlési határozatok
  Hidászokért egyesület - Kapcsolat

  Kapcsolat

  Cím: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos u. 6.
  Email:

  Vezetőség

  Sitku László elnök tel: 0036-30-977-4245
  Pisch Zsuzsanna főtitkár tel: 0036-70-374-7583
  Sitku Zsuzsanna
  gazdasági elnök-helyettes
  tel: 0036-30-641-0109