Tiszavirág gyaloghíd, Szolnok – 2021

Év Hídja Díj

Az Év hídja jelöltek közé ebben az 2021-ben az ívhidakat választottunk ki.

Év Hídja

Tiszavirág gyaloghíd, Szolnok – 2021

1. Tiszavirág gyaloghíd, Szolnok (2011)

16601 szavazat

A gyaloghíd Szolnok városában, a Tisza folyó felett, a Tiszai hajósok terét a Tisza-ligeti Termál stranddal köti össze. Az acélszerkezetű mederhíd befogott ívekre függesztett, rácsos merevítő tartójához mindkét parton vasbeton feljáróhidak csatlakoznak. A híd karcsú légies szerkezete a „tiszavirág” szimbólumaira emlékeztet. A kifelé döntött mederhíd ívei a „szárnyakra”, a merevítő tartó a „bordázott testre”, a város felőli hosszabb feljáró a „farok részre”, mely elképzeléséhez a díszkivilágítása is segítségül szolgál. A három nyílású híd hossza 445 m, mellyel Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja. Akadálymentes közlekedésre alkalmas.

Tervező Pálossy Miklós Pont-Terv Zrt, kivitelező KÖZGÉP Zrt.

Nevét a Tiszavirágról kapta, mely rövid életű szárnyas rovar, egy kérészfaj. A híd környezetében tömeges rajzásuk egyedülálló látványosságot nyújt.

2. Varasdi völgyhíd, Mecseknádasd (1953)

11030 szavazat

A 6. számú főutat vezeti át a Varasdi völgy 30 m-es, mélysége felett. Statikai rendszere lapokra támaszkodó, két főtartós vasbeton ívszerkezet. A pálya, a 98 m támaszközű vasbeton ívre a közepén közvetlenül, a többi részen oszlopok közvetítésével támaszkodik. Az építés időszakában a terv szerinti méretben a vasbetétek kellő mennyiségben nem álltak rendelkezésre. A beton receptúrájának meghatározására közel egy évre volt szükség. Az állványzatot a lehető legkevesebb faanyag felhasználásával kellett megtervezni, kivitelezni. Ilyen feltételek között készült el hazánk legnagyobb vasbeton ívhídja, melyet 1978-ban szélesítettek, aminek hatására teherbírása csökkent, majd 1998-ban alépítményét megerősítették. Az utazó számára szinte észrevétlenül szolgálja napjaink forgalmát, tiszteletre méltó megjelenése a völgyben kirándulóknak mutatkozik meg igazán. A tíz nyílású híd hossza 169,8 m.

Tervező Bölcskei Elemér, Lipták László, Ivándi Somogyi Dénes, Mélyépterv. Kivitelező Hídépítő Vállalat.

3. Petőfi szigeti kerékpáros híd, Baja (2015)

9929 szavazat

A kerékpáros híd Baja városában, a Türr csatorna mesterséges vízi útja felett, a Petőfi és Pandúr szigetet köti össze. Szerkezeti rendszere acélcsövekből kialakított felsőpályás ívhíd, hajóütközésre is méretezett felszerkezettel. Az ívszerkezet acélcsöve és a pályalemezt körülölelő hossztartó csövek kibetonozottak. A kereszttartók a támasztól indulva előbb homorú, majd mezőközépen domború kialakítással készültek egyedi jelleget biztosítva a hídnak. A híd szabad nyílása 60,8 m.

Tervező Pál Gábor, SpeciálTerv Kft. Kivitelező KÖZGÉP – STRABAG Konzorcium.

4. Eger patak feletti kerékpáros híd, Tisza tó (2020)

9793 szavazat

A Tisza tó körbe kerékpározhatóvá a kerékpárhidak, köztük az Eger patak-híd megépítésével vált. A híd szerkezeti rendszere alsó- ill. felsőpályás acél ívhíd. Szerkezetének vonalvezetésében tájba illeszkedően megjelenik a tóra jellemző hullámvonal, a pálya alatt és felett tekeregve folytonos vonalként mint szimbólum. A hullám-motívum kifejtését az 50 m fölé növelt támaszközök tették lehetővé. A 308 m hosszú folytatólagos ívre függesztett 8 nyílású Eger patak-híd világviszonylatban is példa nélküli műszaki megoldás.

Tervező Pál Gábor, SpeciálTerv Kft. Kivitelező Hódút Kft.

5. Nádasdy híd, Rába folyó felett (2004)

8514 szavazat

Az impozáns műtárgy a 84.-es számú főút Sárvárt elkerülő szakaszát vezeti át a Rába folyó felett. Szerkezete befogott acélívekre függesztett, ortotróp pályalemezes, merevítőtartós gerendahíd. A híd folyó meder melletti támaszai ferde, bonyolult geometriájú vasbeton keretszerkezetek, különlegességük miatt öntömörödő betonból készültek. Az ívek zárt szekrény keresztmetszetűek, a függőlegestől 10 fokkal befelé dőlnek. A hídon két darab, művészi értékű, öntöttvas ország címer van a kereszttartókon elhelyezve. Az igényes tervezői munka szép példája ez a különleges megjelenés. A három nyílású híd hossza 129 m.

Tervező Horváth Adrián, Nagy Zsolt, Főmterv Rt. Kivitelező Mahíd 2000 Rt.-Ganz Acélszerkezet Rt.

Nevét III. Nádasdy Ferenc grófról kapta, őrizve emlékét.

6. Berkó híd, Körös folyó felett (2019)

8450 szavazat

Az M 44 autóút műtárgya. A mederhíd szerkezeti rendszere alsópályás acél ívhíd, melyhez gerendás ártéri hidak csatlakoznak. Az autóutat tájba simulva vezeti át a Körös folyón miközben ívének feltűnő sárga színével megmutatja legkülönlegesebb részét. Az ív úgy tartja 101 m hosszon, egyszerű eleganciával a több mint 28 méter széles keresztmetszetet, ahogyan egy madár tartja mozdulatlanul szárnyait vitorlázó repüléskor. Építése közben mozgatásához a pászmás húzás egyedi technológiaként került kidolgozásra (pászma=acélból gyártott „kötél”). A kilenc nyílású híd teljes hossza 451,42 méter.

Tervező: PONT-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt., Kivitelező Duna Aszfalt Kft-Hódút Kft. – A-HÍD Zrt.

Nevét Berkó Dezsőről kapta, őrizve emlékét.

7. Klatsmányi híd, Mosoni-Duna felett (2018)

8334 szavazat

A Győrt keletről elkerülő 813. számú másodrendű főút műtárgya. A mederhíd szerkezeti rendszere függesztett, „kosárfüles” alsópályás, acél ívhíd, melyhez gerendás ártéri hidak csatlakoznak. A két egymás felé dőlő ív légies megjelenésű, hálós elrendezésű kábeleivel még 20,6 m szélessége ellenére is alig zavarja a tájat. 180 m-es nyílásával pedig érintetlenül átlépi a Natura 2000 kiemelt környezeti védettségű folyó medert. Díszkivilágítása a kosárfül felületét világítja meg. A hét nyílású híd teljes hossza 397,30 méter. A hídon biztosított a kerékpáros közlekedés.

Tervező Mátyássy László, Nagy András, Pálossy Miklós, Mátyássy Dániel, Pont-TERV Zrt.

Kivitelező Hódút Kft.- Strabag Általános Építőipari Kft.

8. Halászi híd, Mosoni-Duna felett (2010)

7502 szavazat

Az 1401. számú út műtárgya. Ezen a helyen 1906-ban épült az első híd, melyet a második világháborúban felrobbantottak. Az 1947-ben újjáépített szerkezetet 1992-ben leszakította egy önrakodóval felszerelt tehergépkocsi. A szerencsétlen ütközés következtében a felszerkezet mederbe omlott. Ezek után a forgalom átvezetését az eredeti alaptesteken egy ideiglenes vasúti provizórium biztosította. Az eredeti, 1906-ban épült hídfő használható részeit megtartva 45 m-es szabad nyílással készült el 2010-ben a jelenlegi, kéttámaszú, merevítő-tartós, alsópályás, hegesztett acél ívhíd. Az új szerkezet gazdaságos kialakítása mellett tökéletesen illeszkedik a tájba. Viharos történetét elnevezése is követi. Volt Halászi híd, Márton híd, Petőfi híd és ismét Halászi híd.

Tervező Zádori Gyöngyi, Pál Gábor SpeciálTerv Kft. Kivitelező Hídépítő Zrt.– Hídtechnika Kft.

9. Árpád-híd, Ráckeve (1897)

6896 szavazat

A Ráckevei-Duna felett a Csepel-szigetet köti össze az 51. számú főúttal. Korábban ezen a helyen fából készült hajóhíd volt. Az 1897-ben épített háromcsuklós acél szerkezetű ívhidat 1944-ben felrobbantották, majd 1949-ben újjá építették a szintén felrobbantott Szegedi Tisza-híd és Lánchíd elemeiből. Mai formáját az 1993-94-es teljes felújításával kapta meg, mellyel a régi ívhíd sziluettjét figyelembe véve, ahol lehetett ott megtartva, végezték el a felszerkezet megerősítését. A 125 éves műtárgy méltó módon reprezentálja az acélszerkezetű hidakat és vált mára Ráckeve város jelképévé a festői hangulatú Kis-Duna parton. Eredeti-új nyílásának mérete 66 m.

Tervező Zielinszky Szilárd.

10. Balatoni úti híd, MÁV vágányok felett (2007)

5928 szavazat

A híd Budapesten a Balatoni út forgalmát vezeti át a MÁV vágányok felett. Szerkezete alsópályás, merevítőgerendás acél ívhíd, monolit vasbeton lemezzel együtt dolgozó, ortotróp pályalemezes. Az együtt dolgozó szerkezet 0,685 m vastagsága szokatlanul csekély. Az úttengellyel párhuzamos, állandó szélességű, függőleges síkú, zártszelvényből készült, íves főtartókhoz a függesztőrúd párok közel merőlegesen kapcsolódnak. A szabadon álló ívek távolsága 9,83 m, magasságuk a járdaszint fölött 5,50 m. Az egy nyílású híd támaszainak távolsága 38,00 m (ferdén), 34,96 m (merőlegesen).

Hírlevél

Maradj naprakész!

Kövesd figyelemmel legújabb híreinket és frissítéseinket, értesülj időben rendezvényeinkről. Itt mindent megtalálsz a hidász szakmával kapcsolatos legfontosabb információkról.

Pártfogóink

Hálásan köszönjük kiemelt partnereinknek, támogatóinknak a patronálást. Ismerd meg őket!

Szakmai partnereink

Támogatóink

Hírlevél feliratkozás